Become a member?
Forgot password?

Handige links

Studentenstatuut

Het Studentenstatuut beschrijft wat studenten van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht. Het bestaat uit twee delen: een Instellingsdeel, dat voor iedere student gelijk is, en een Opleidingsdeel. In het Opleidingsdeel vind je het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de opleiding, de UitvoeringsRegeling (UR) en de Regels en Richtlijnen van Examencommissies (RRvE). Hierin zijn het studieprogramma en de organisatie van tentamens en examens vastgelegd. Je kunt alle reglementen van MST en CE hier vinden. Ook is er een faculteitsregelement TNW, waarin de bevoegdheden staan van onder andere de FSR en de opleidingscommissies. Voor meer informatie en de OER, UR of RRvE van andere opleidingen kan de TUDelft site geraadpleegd worden. 

Stages

Voor vragen over stages kun je terecht bij het Stagebureau TNW. Op deze website vind je informatie en tips over stages, en ook over Bachelor eindprojecten en afstudeeropdrachten. Om het stageaanbod te bekijken, moet je je enrollen op de Brightspace community van het Stagebureau. Je vindt deze community via Courses/Master/Chemical Engineering & Biochemical Engineering. Tot slot zijn de Delftse Bedrijvendagen (DDB) en Delft Career Platform (DCP) de ideale gelegenheid om een stageplaats te kunnen bemachtigen.

Buitenland

Veel studenten kiezen ervoor om een periode van hun studie door te brengen in het buitenland. Sommige studenten van de TU Delft kiezen voor een uitwisseling aan een andere universiteit, andere studenten voor een stage of een eindproject in het buitenland. Meer informatie over studeren in het buitenland kan je hier vinden.

VWO/HBO

Ben je een VWO-er of HBO-er die Scheikundige Technologie aan de TU van Delft wil studeren? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je informatie geven over wanneer de volgende voorlichtingsdagen zijn. Natuurlijk kun je ook altijd langs komen om eens een kijkje te nemen en een paar vragen te stellen. Heb je interesse in de studie Molecular Science and Technology en wil je hier graag meer over weten? Op de studiekeuze site van de TU Delft en op de site van de opleiding MST (en Leiden) vind je informatie over de studie, kom je te weten hoe leuk het is om in Delft te studeren en nog veel meer.

Frequently Asked Questions

Veelgestelde vragen van studenten met betrekking tot de studie zijn opgenomen in de FAQ. Hierin staan deze vragen en hun bijbehorende antwoorden overzichtelijk onder elkaar. Heb je een vraag over je studie, kijk dan eerst hier. Ook als je geen vragen hebt kun je de FAQ eens bekijken, er staan veel nuttige links in.

Partners

Nobian
Royal Haskoning
ASML