Become a member?
Forgot password?

The 123rd Board

f.l.t.r. Stijn Strebus, Daan Geerdink, Mandy van Overeem, Sharon Bosch en Eva Schouten

The 123rd board of Technologisch Gezelschap
 

Mandy van Overeem President president-tg@tudelft.nl
Daan Geerdink Secretary secretaris-tg@tudelft.nl
Sharon Bosch Treasurer thesaurier-tg@tudelft.nl
Stijn Strebus Public Relations excursieleider-tg@tudelft.nl
Eva Schouten Commissioner of Education onderwijs-tg@tudelft.nl

Partners

ASML
ExxonMobil
AkzoNobel