Become a member?
Forgot password?

IPT Excursie

Bij het vak IPT wordt ieder jaar gebruik gemaakt van een gecombineerde excursie met het vak IPT. De eerstejaars studenten zullen een opdracht uit moeten voeren die beoordeeld wordt. De beste groepjes krijgen het privilege om bij de bedrijven hun uitkomsten te presenteren.

There is no registration

Register

Partners

AkzoNobel
ExxonMobil
ASML