Become a member?
Forgot password?

Kramers Beek medaille

Toen grofweg zestig jaren geleden Hans Kramers in Delft aantrad als hoogleraar Fysische Technologie sloeg het laboratorium dat later zijn naam zou dragen een nieuwe weg in. Demonstreren maakte plaats voor experimenteren: processen werden opgedeeld in bouwstenen om studenten niet alleen kennis bij te brengen van het grote, maar ook van delen van het geheel. Om met de woorden van zijn pupil en later hoogleraar Wiero Beek te spreken: 'professor Kramers benaderde de fysische technologie op speelse wijze.' Een wijze waarop professor Beek later zou voortborduren.

Een aantal jaar geleden is het Kramers-Beek Fonds opgericht. Dit fonds zou door middel van een tweejaarlijkse penning het gedachtegoed – de speelse en fundamentele stijl van werken – van wijlen prof. dr. ir. H. Kramers en em. prof. dr. ir. W.J. Beek voortzetten. Het fonds stond onder beheer van het Technologisch Gezelschap, de studievereniging voor scheikundig technologische studies aan de TU Delft. Het Gezelschap zou zorg dragen voor de tweejaarlijkse uitreiking van de Kramers-Beek Penning. De penning zou worden uitgereikt aan een fysisch technoloog die er blijk van heeft gegeven opvallend speels het vakgebied der fysische technologie te beoefenen.

Helaas heeft het Technologisch Gezelschap in overleg met eerdere winnaren besloten de medaille niet meer uit te reiken. De strenge regels op de labratoria en de invoering van extreem precieze meetapparatuur zorgen ervoor dat de speelse wijze van onderzoek niet meer mogelijk is op het lab. Vandaar, om de waarde achter de penning niet te min te doen, zal de medaille niet meer uitgereken worden.

De winnaars voor 2013 en 2015 waren respectievelijk:

Prof. dr. ir. W.P.M. van Swaaij

Prof. dr. ir. C. R. Kleijn

Partners

ASML
Teijin